ประกาศผลรับตรง “กสพท” วันที่ 26 พ.ค.ตรวจสอบวันสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สถาบันที่เลือก

กสพท ออกประกาศแจ้งนักเรียนสมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรรับตรง กสพท ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้วันที่ 26 พ.ค. ในเว็บไซต์ กสพท พร้อมตรวจสอบกำหนดการวันสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายได้ที่เว็บไซต์สถาบันที่เลือกไว้

วันนี้ (24 พ.ค.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ออกประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8 เรื่อง กำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรับการตรวจสุขภาพ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2561 ระบุว่า

ตามที่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีกาศึกษา 2561 โดยรับในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่ง ทปอ. ส่วนกลางในการรับสมัคร ได้ขยายเวลาจากเดิมเป็นตั้งแต่วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2561 นั้น

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์เลือก กสพท ขอให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ www9.si.mahidol.ac.th โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากท่านได้รับการคัดเลือกในสถาบันที่ท่านได้เลือกไว้และต้องการยืนยันสิทธิ์ Clearing House กับสถาบันนั้น ขอให้เข้าไปตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายได้ที่ เว็บไซต์ ของสถาบันที่ท่านได้รับการคัดเลือกด้วย เนื่องจากมีบางสถาบันเริ่มรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และต้องนำเอกสารที่ท่านยืนยันสิทธิ์ไปแสดงด้วย

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์